paragraf

 1. Informacje podstawowe
  1. Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana „Polityką Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Reguluje ona zasady przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych Użytkowników Serwisu. Polityka prywatności obowiązuje każdego Użytkownika. Akceptacja Regulaminu oznacza jednoczesną akceptację Polityki Prywatności, zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasad związanych z tzw. plikami cookies.
  2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są na podstawie wyrażonej przez nich dobrowolnej zgody w zakresie adekwatnym do celów jakim służą na rzecz Centrum Partnerskie oraz Biuro Matrymonialne Amor znajdujące się przy Alei Racławickich 6 20 – 028 Lublin  . Automatycznie zbierane są jedynie dane znajdujące się w plikach cookies w trakcie korzystania w Serwisu.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
   • właściwego wykonania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu(prawo do kontaktowania się z Użytkownikami przez Administratora, prowadzenia księgowości, weryfikacji Profilu Użytkownika itp.).
   • przygotowania oraz pobrania przez Użytkowników Serwisu informacji o innych Użytkownikach mającej na celu umożliwienia kontaktu między nimi (usługi matrymonialne polegające na kontaktowaniu ludzi w celu matrymonialnym lub towarzyskim)
   • naukowym, statystycznym a także reklamowym (marketingowym)
   • dane mogą zostać również wykorzystane do przesyłania Użytkownikom przez Administratora informacji o świadczonych przez niego usługach bądź oferowanych produktach (w tym informacji handlowych).
   • zgoda Użytkownika może także obejmować prawo do wykorzystywania Danych do innych celów.
  4. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia, aktualizacji i innych uprawnień przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administrator ma prawo odmowy usunięcia danych gdy Użytkownik naruszył zapisy Regulaminu bądź przepisów prawa, a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy.
  5. Dane osobowe Użytkowników serwisu Amor-Lublin.pl są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych podawanych oraz udostępnianych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Centrum Partnerskie oraz Biuro Matrymonialne Amor znajdujące się przy Alei Racławickich 6 20 – 028 Lublin  . Dostęp to ww. danych mają jedynie pracownicy upoważnieni przez Administratora.
  6. Użytkownik rejestrując się w Serwisie dobrowolnie udostępnia  swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich udostępnienie innym Użytkownikom Serwisu/Centrum. Jest to niezbędne z uwagi na misję, cel i funkcje działania Serwisu. Nie podanie wymaganych podczas rejestracji danych uniemożliwia rejestrację Użytkownika.
  7. Dane Osobowe Użytkowników będą przetrzymywane w ramach Serwisu przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę zakres udzielonej przez Użytkownika zgody na mocy niniejszego Regulaminu albo przez okres nie dłuższy niż realizacja Usług Serwisu. Dane Osobowe zostaną następnie usunięte z bazy.
  8. W zakresie wymaganym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadku wykrycia, że Użytkownik swoim postępowaniem łamie przepisy prawa, Regulamin oraz Politykę Prywatności. W takim wypadku Administrator musi udowodnić Użytkownikowi działanie niezgodne z prawem.
  9. Administrator na wniosek uprawnionych organów może udostępnić im dane osobowe jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Adresy IP są zbierane do celów technicznych oraz statystycznych związanych z obsługą serwisu.
  10. W celu spełnienia umowy Administrator udostępnia minimalną ilość danych jedynie podmiotom współpracującym w zakresie jej realizacji (płatności i obsługa elektroniczna).
  11. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika co skutkuje usunięciem jego danych osobowych ze zbioru. W tym celu powinien wysłać z adresu e-mail podanego przy rejestracji wiadomość na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.
  12. Administrator może analizować i badać dane Serwisu. Analizy Serwisu dokonywane są za zgodą Administratora, a ich publikacja nie niesie za sobą ewentualności identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
 2. Dane wrażliwe

  Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż podając dane wrażliwe tj. dane określonych w art. 27 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) - ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym udostępnia je na własną odpowiedzialność do publicznej wiadomości.

 3. Kontakt

  Aby się z nami skontaktować wystarczy przesłać wiadomość na adres Administratora Danych Osobowych Serwisu Centrum Partnerskie oraz Biuro Matrymonialne Amor znajdujące się przy Alei Racławickich 6 20 – 028 Lublin  lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.